Logo O-Press czerwone
Nasze Publikacje

Czasopisma

Nasze czasopisma to serie edukacyjne z naklejkami dla dzieci w wieku 4-6 lat o różnorodnej tematyce, które wspomagają rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Rozwiązywanie zadań w nich zawartych rozwija wyobraźnię i sprawność ręki oraz ułatwia opanowanie umiejętności liczenia, pisania i czytania.